De Universiteit Utrecht is eigenaar van zo'n 140 gebouwen. Daar bevinden zich bijzondere voorzieningen zoals de monsterbaan van de faculteit Diergeneeskunde. Specialist GRB Verlichting ondersteunt deze faculteit bij verbetering en verduurzaming van verlichting.

 

 

Verduurzaming verlichting monsterbaan

Projectleider Bjorn Hendriks is bij het Facilitair Service Centrum van de Universiteit Utrecht verantwoordelijk voor onderhouds- en beheerprojecten in de gebouwen van de faculteit Diergeneeskunde. “Naast kantoren gaat het om collegezalen en laboratoria. Ook zijn er voorzieningen voor onderzoek en behandeling van dieren. De specifieke gebouwfuncties stellen eisen aan de bedrijven die bij het onderhoud ondersteunen.” Eén daarvan is GRB Verlichting.

“Wij zien meerwaarde in hun specialistische expertise. Medewerkers denken mee en de communicatie verloopt vlot. Dat via zusterbedrijf Van den Pol ook de E-component geborgd is, zie ik als een bijkomend voordeel.”80% besparing
Bij de inzet van GRB ligt de nadruk op het vervangen van conventionele verlichting door Led. “In onze fietsenstallingen heeft GRB Norton LED armaturen met sensor aangebracht. Is er geen activiteit dan brandt de verlichting op twintig procent. Zodra iemand binnen bereik van de sensor komt, schakelt het licht trapsgewijs naar vol vermogen. Wordt geen beweging meer gedetecteerd dan dimt de verlichting terug. Terwijl veiligheid en comfort gegarandeerd zijn, is de besparing aanzienlijk.” LED verbruikt circa 60% minder energie. Slimme sensoren zorgen voor zo’n 20% extra besparing.

Unieke voorziening
De faculteit Diergeneeskunde beschikt over een zogenaamde monsterbaan. “Dit is een 60 meter lange hal waar camera’s en sensoren de beweging van paarden vastleggen,” verduidelijkt Hendriks. “Hierdoor kunnen onze experts achterhalen wat eraan schort. Eigenaren uit binnen- en buitenland komen met hun dieren naar Utrecht voor deze unieke voorziening.” GRB vervangt de bestaande tl-verlichting van de monsterbaan door LED. Dit zorgt voor stabiel, flikkervrij licht waardoor de kwaliteit van de camerabeelden optimaal is. Naast de energiebesparing en hogere lichtopbrengst is ook de lange levensduur van Led van belang. “De monsterbaan is acht meter hoog en lampen moeten met een hoogwerker worden vervangen. De baan kan dan niet worden gebruikt en dat willen we tot een minimum beperken.”

Kwaliteitsslag
De Universiteit Utrecht wil in 2030 CO2-neutraal zijn. “Bij onderhoud en vervanging is duurzaamheid nu al een belangrijke overweging. Denk bijvoorbeeld aan noodverlichting. Nadert het einde van de levensduur dan kiezen we voor LED armaturen. In een aantal gebouwen heeft GRB al een vervangingsoperatie uitgevoerd. De nieuwe noodverlichting is zuiniger en accu’s gaan veel langer mee. Een stevige kwaliteits- slag dus, waarbij GRB zorgt dat de overlast door haar werkzaamheden minimaal is.