Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag dit per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden.

Wij hebben voor u op rijtje gezet welke kantoorpanden voor deze maatregel in aanmerking komen, welke maatregelen er genomen kunnen worden om het label te verbeteren en welke rol GRB Verlichting daar in speelt. 

Moeten alle kantoorpanden in 2023 minimaal energielabel C hebben?

Elk kantoor groter dan 100m2 moet minimaal energielabel C hebben. Er zijn ook uitzonderingen,  voor onderstaande kantoorpanden geldt een uitzondering geldt de label C verplichting niet: 

  • De kantoorruimte wordt gebruikt als nevenfunctie (<50% van het gebruikersoppervlak heeft een kantoorfunctie);
  • Monumenten (Rijks, provincie en gemeente);
  • Panden die binnen nu en twee jaar gesloopt, getransformeerd of onteigend worden.

 

Aanpassing van de verlichting vaak voldoende voor energielabel C

Valt uw kantoorpand niet binnen bovenstaande uitzonderingen en heeft dit een energielabel lager dan label C dan zijn er een aantal maatregelen die getroffen kunnen worden. De rijksoverheid heeft hiervoor de ‘erkende maatregelenlijst’ opgesteld. Een lijst met vijftien gebouwgebonden maatregelen waarmee het energieverbruik beperkt kan worden.

In een gemiddeld kantoorpand neemt de verlichting 22% van het energieverbruik voor haar rekening.  Om een kantoorpand van label D t/m G naar label C te krijgen is een aanpassing aan de verlichting vaak voldoende. Vandaar dat er van de vijftien ‘erkende maatregelen’ er acht betrekking hebben op de verlichting. De twee belangrijkste maatregelen hiervan zijn;

  • Zorg dat de verlichting niet onnodig brand met behulp van sensoren of slimme verlichting;
  • Vervang conventionele verlichting (vaak TL lampen)  voor LED armaturen of LED lampen

GRB Verlichting; van advies, tot uitvoering naar minimaal energielabel C

Wij helpen u bij het verbeteren van uw energielabel, door dagelijks bovenstaande aanpassingen in de verlichting voor onze klanten te realiseren maar ook daar een adviserende en coördinerende rol op ons te nemen. Allereerst bezoeken wij de locatie, inventariseren welke aanpassingen mogelijk zijn en rapporteren deze naar u met daarbij een duidelijk overzicht van de mogelijk te behalen besparing.

Belangrijk daarbij blijft dat wij niet alleen op het energieverbruik of het label letten, maar altijd werken vanuit onze missie; minder energie, beter licht. Elke aanpassing moet voor gebruikers en bezoekers leiden tot een betere verlichtte ruimte.  

Mijn kantoorpand heeft helemaal geen energielabel!

Lang niet elk kantoorpand heeft al een energielabel. Ook daar kan GRB u bij helpen; wij kunnen voor u de label bepaling van uw pand coördineren, voor- en na energiebesparende maatregelen.

Benieuwd naar hoe wij u kunnen helpen naar een beter energielabel en een duurzamer kantoorpand? Neem contact met ons op en wij gaan voor u aan de slag.