Advies nodig?

 • Ruim 40 jaar specialist in verlichtingsonderhoud
 • Financieel gezond familiebedrijf
 •  Persoonlijk, deskundig advies
 • Scherpe prijzen en levering uit voorraad

Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING

GRB Verlichting B.V. bekend onder KVK nr. 30117565, vestigingsnr. 000019133227, 
Veldzigt 61, 3454 PW te De Meern (en hierna verder te noemen als “GRB”) is een groothandel in verlichtingsproducten en onderhoudt verlichtingssystemen bij relaties. Daarbij verwerkt GRB in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens.

1. Contactgegevens GRB

GRB Verlichting B.V.
Veldzigt 61
3454 PW De Meern
T. 030 – 66 220 50
info@grbverlichting.nl
www.grbverlichting.nl

 
2. GRB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • BTW-nummer
 • E-mailadres

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GRB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling en/of betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Verzenden van onze e-mailnieuwsbrief

GRB verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

GRB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uiteraard met in achtneming van de wettelijke richtlijnen qua bewaarplicht.

 5. Delen van persoonsgegevens met derden

GRB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de Belastingdienst). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies op de website van GRB (https://grbverlichting.nl) . Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in onze privacy verklaring. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.  Om onze website goed te kunnen gebruiken dient u toestemming te geven voor het plaatsen van cookies.

Er worden verschillende soorten gegevens verzameld via de website van GRB.

Google Analytics: GRB maakt gebruik van Google Analytics. Door de Google Analytics cookies kan GRB het gebruikersgedrag van bezoekers op de website meten en de website optimaliseren. Namen, e-mailadressen en woonadressen worden niet verzameld. Wel wordt uw IP adres verzameld om zo te kijken waar onze bezoekers vandaan komen. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google.

Mailchimp: GRB gebruikt Mailchimp. U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Wij verwerken uw e-mail adres in de veilige omgeving van Mailchimp. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met Mailchimp. U kunt zelf uw gegevens aanpassen, of uzelf helemaal verwijderen uit de lijst.

Hotjar: GRB gebruikt Hotjar. Uw gegevens worden voor uw eigen privacy afgeschermd in de live opnames. Deze opnames maken wij om te kijken naar het bezoekersgedrag. Uw IP adres is afgeschermd met een *, net zoals alle gegevens die u invult tijdens het bezoeken van de website. De opnames worden na het bekijken direct verwijderd en niet gedeeld met andere partijen.

Contactformulieren: GRB verwerkt uw gegevens vanuit de contactformulieren. Uw naam, telefoonnummer en e-mail adres zijn verplicht in de contactformulieren. Deze gegevens worden opgeslagen in onze mailserver die streng beveiligd is. De gegevens zullen uiteraard alleen gebruikt worden om contact met u op te nemen.

Bestellen: De gegevens die u invult tijdens het bestellen zullen worden gebruikt in ons ERP pakket om de order te verwerken. Uw gegevens zullen in dit systeem blijven bestaan zodat wij u kunnen helpen bij toekomstige bestellingen.

7. Cookies verwijderen

U kunt cookies eenvoudig verwijderen via uw browser(s). Dit gaat (meestal) via het menu onder het kopje instellingen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GRB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@grbverlichting.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
GRB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GRB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via 030 – 66 220 50 of info@grbverlichting.nl.

10. Links

Op de website van GRB zijn mogelijk een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. GRB is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende eigenaar/organisatie lezen.

Scroll To Top