Garantie en klachten

Garantie

Voor geleverde producten ondersteunt GRB Verlichting de fabrieksgarantie en zal voldoen aan de wettelijke verplichtingen, mits uiteraard alle vorderingen zijn voldaan.

Indien hier klachten over zijn dient de opdrachtgever deze onmiddellijk, zowel telefonisch als schriftelijk, aan ons te melden zodat er door ons actie ondernomen kan worden.

Indien het geleverde product een fabricagefout vertoont, heeft de opdrachtgever, binnen de garantieperiode, recht op herstel van het geleverde product. GRB Verlichting kan er voor kiezen om het product te vervangen.

Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is GRB Verlichting gedurende de periode als opgenomen in de bepalingen omtrent garantie van de fabrikant of leverancier van het geleverde aansprakelijk tot het maximum bedrag dat gedekt wordt door zijn Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven.

De garantie geldt niet, indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling door opdrachtgever of derden.

Klachten

Wij vinden het vervelend als u een klacht heeft over een geleverd product, maar stellen het uiteraard op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt, zodat wij dit naar ieders tevredenheid kunnen oplossen.

Neemt u hiervoor s.v.p. contact op met onze afdeling Verkoop per e-mail info@grbverlichting.nl of telefonisch op werkdagen tussen 08.00 - 17.30 uur op

030 - 66 220 50.

In het nieuws