Via het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ zijn bedrijven en instellingen verplicht om energie te besparen. Op grond van deze ‘energiebesparingsplicht’ zijn bedrijven en instellingen verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder.

Per 1 januari is hier aan toegevoegd dat bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar verbruiken nu ook een informatieplicht hebben. Dat betekend; het bedrijfsleven is nu zelf verplicht aan te tonen welke maatregelen er genomen zijn om het energieverbruik te verlagen.

Uiterlijk 1 juli moeten bedrijven en instellingen via het eLoket van de RVO registeren welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen.

Wanneer valt u binnen de 'informatieplicht'?

Zoals eerder al vermeldt; het geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Daarnaast heeft de Rijksoverheid een online tool gemaakt waarmee u, door een aantal vragen te beantwoorden, snel een overzicht krijgt of u aan de informatieplicht moet voldoen en welke besparende maatregelen voor u gelden.  https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/Wetcheckerenergiebesparing/ 

Is energie opwekking een besparende maatregel?

Hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie, geldt niet als energiebesparende maatregel!

Verlaag uw verbruik

U zult maatregelen moeten treffen (en deze dus rapporteren aan de overheid) die direct het energieverbruik in uw pand verlagen. Veel van de maatregelen hebben betrekking op de verlichting in uw pand. Vaak is dit gemakkelijk aan te passen en dus ‘laag hangend’ fruit.

Het toepassen van LED verlichting en aanpassen van schakelingen zijn maatregelen die direct tot een besparing leiden. Daar kan GRB Verlichting u goed bij helpen, dagelijks zetten  wij verlichtingsinstallaties voor onze klanten om naar LED verlichting. Daarbij gaan wij altijd uit van onze missie; minder energie, beter licht. Naast de mogelijke energiebesparing zorgen wij als LED specialist altijd voor beter of meer licht.

Wij helpen u graag

Benieuwd naar hoe wij u kunnen helpen met de informatieplicht en het nemen van energiebesparende maatregelen? Neem contact met ons op en wij gaan voor u aan de slag.