Verwijderingsbijdrage

Het recyclen en inzamelen van verlichting kost veel geld. Vooral het inzamelen is een kostbaar proces. GRB Verlichting is dan ook verplicht om een verwijderingsbijdrage per verkochte lamp of armatuur af te dragen. Deze bijdrage bedraagt momenteel € 0,06 voor LED lampen, € 0,14 voor TL-, spaar- en gasontladingslampen en € 0,42 per armatuur of module (excl. BTW). Gloei- en halogeenlampen zijn in de regelgeving uitgezonderd. Ook voor componenten van lampen en armaturen hoeft geen bijdrage te worden betaald.

Waarom verlichting apart inzamelen?

Afgedankte energiezuinige verlichting, zoals tl-buizen, spaar- en ledlampen, moet apart worden ingeleverd. Als deze lampen bij het restafval terechtkomen kan dat schadelijk zijn voor het milieu omdat ze kleine hoeveelheden kwik bevatten. Bovendien kan verlichting voor meer dan 90% worden gerecycled. Alle reden dus om lampen apart te bewaren en in te leveren. Naast lampen, moeten ook verlichtingsarmaturen gescheiden worden ingeleverd voor recycling. Armaturen kunnen PCB-houdende condensatoren bevatten en verdienen daarom een aparte behandeling.

Lightrec

De inzameling van oude lampen en armaturen wordt in Nederland verzorgt door de Stichting Lightrec.

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. Sinds januari 2014 zijn alle Nederlandse producenten en importeurs verplicht voor de inzameling en verwerking van lampen en armaturen gebruik te maken van LightRec vanwege een door het ministerie van I&M verleende Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).